โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-09-19

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
พุธ 19 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

            15 กันยายน 2561 นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปีนี้ ทางสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 500 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชา... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พุธ 19 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา