โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การรับสมัครสอบแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมประมง ขอประชาสัมพันฑ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการปะมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่17 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2559 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fisheries.go.th และ www.job.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา