โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   สมาคมสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมัครสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกชิกครูจังหวัดลำปางเปฌนกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-334334


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา