โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" ปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" จัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ  เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ลำปาง

         ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการบรรยายธรรมะ งานสโมสรนักศึกษา นำโดยนายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมทีมงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา พาห่างยาเสพติด" ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมการบรรยายธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อด้วยกิจกรรมดนตรี โชว์ฝีไม้ลายมือของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาต่างให้ความร่วมมือ บรรยากาศในงานมีความสุข สนุกสนาน ณ อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา