โลโก้เว็บไซต์ โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา’ลัย (RD go Campus) ปิดฉากลงพร้อมความประทับใจ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา’ลัย (RD go Campus) ปิดฉากลงพร้อมความประทับใจ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ปิดกิจกรรมโครงการบรรยายอย่างประทับใจ...กับกิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร ก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการ "สรรพากรสินภาษีน้องที่มหา'ลัย" (RD go Campus) โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกว่า 130 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ (27-31 สิงหาคม 2561) ณ อาคารอเนกประสงค์

            โดยดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายมีการมอบเกียรติบัตร รางวัลต่างๆ ให้แก่กลุ่มนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างผลงานและมีคะแนนกลุ่มยอดเยี่ยม ผลรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่ม Double Tax รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ กลุ่มสะ-ดี้-หะ รางวัลชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ กลุ่มไก่กุ๊กกุ๊ก
 

           นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจ RD go Campus ซึ่งได้รับการโหวตเสียงจากทีมงานกรมสรรพากร ที่ตั้งใจและให้ความร่วมมือกับทีมงานเป็นอย่างดียิ่ง ได้แก่ นายฐิติวัลคุ์ ศรีสุวรรณ นศ.สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภายหลังการมอบรางวัลเสร็จสอ้นมีการบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก พร้อมด้วยมีความตั้งใจจากน้องๆ สาขาการบัญชีในการบูม เพื่อแทนคำขอบคุณพี่ทีมงานกรมสรรพากรที่มาร่วมจัดกิจกรรมและบรรยายตลอดสัปดาห์ นับเป็นอีกภาพความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

         โอกาสนี้ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิด พร้อมกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานกรมสรรพากร ที่มาร่วมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาการบัญชีดังกล่าวด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา