โลโก้เว็บไซต์ ธ.ออมสิน สาขาแม่ทะ จะเข้ามาจัดบูธบริการ Mobile Banking

ธ.ออมสิน สาขาแม่ทะ จะเข้ามาจัดบูธบริการ Mobile Banking "MyMo by GSB"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 688 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณนุช ผลโพธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ทะ แจ้งว่า ทางธนาคารฯ จะเข้ามาบริการเปิดบูธ นำเสนอ  Mobile Banking "MyMo by GSB" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และวันที่ 3 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อบริการให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ใช้บริการที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาเตรียมเอกสารได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และสมุดบัญชีธนาคารออมสิน เพื่อยื่นต่อหเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา