โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-08-24

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านวิยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และตัวอย่างโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ... >> อ่านต่อ


ธ.ออมสิน สาขาแม่ทะ จะเข้ามาจัดบูธบริการ Mobile Banking "MyMo by GSB"
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คุณนุช ผลโพธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ทะ แจ้งว่า ทางธนาคารฯ จะเข้ามาบริการเปิดบูธ นำเสนอ  Mobile Banking "MyMo by GSB" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และวันที่ 3 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อบริการให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ใช้บริการที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาเตรียมเอกสารได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และสมุดบัญชีธนาคารออมสิน เพื่อยื่นต่อหเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา