โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่าง TOR โครงการปรับปรุงตึก วทอ. ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ ร่าง TOR โครงการปรับปรุงตึก วทอ. ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศ ร่าง TOR โครงการปรับปรุงตึก วทอ. ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  1  รายการ 

ตามเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา