โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ลำปาง มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ "วันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2561" พร้อมกันนี้ อาจารย์บุญธรรม โสใจวงค์                  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย ให้กับท่านนิรันดร หมื่นสุข ผอ.โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมบูธ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยวันดังกล่าว มีบูธแนะแนวการศึกษา จาก 15 สถาบันการศึกษารวมถึง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 50 บูธ และบูธ มทร.ล้านนา ลำปางได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา