โลโก้เว็บไซต์ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ครั้งที่ ๓๒  มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ครั้งที่ ๓๒ มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

        พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ครั้งที่ ๓๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขึ้น อย่างประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิต จากมทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๗๔๔ คน แบ่งเป็น มหาบัณฑิต ๒ คน และบัณฑิต ๗๔๒ คน

                ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า พิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตได้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานฯ อย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนสำคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร เมื่อบัณฑิตทุกคนมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีต่อไป

ขอเชิญติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1566

                 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา