โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 667 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.09 น. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติ   เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงาน มีการประกอบพิธีกรรมศาสนาแบบล้านนา โดยมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสู่ขวัญข้าว พิธีแฮกนา ผู้บริหารปลูกข้าว 9 กอ เพื่อความเป็นสิริมงคล

         จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษากว่า 500 คน ร่วมปลูกข้าวก่ำราชมงคล (นาดำ) ทั้งหมด 22 แปลง รวมจำนวนต้นกล้า 1,500 ต้น กิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักในคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติการปลูกข้าวจริง ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป สมคำว่า "ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

ขอเชิญติดตามชมภาพได้ตามลิงค์นี้ค่ะ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1563

ขอบคุณภาพ : คุณบรรพต ถวัลย์วราศักดิ์  งานทะเบียนและวัดผล/งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา