โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-08-09

ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก KOREATECH ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอน
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     9 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) ประเทศเกาหลี ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.09 น. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติ   เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงาน มีการประกอบพิธีกรรมศาสนาแบบล้านนา โดยมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสู่ขวัญข้าว พิธีแฮกนา ผู้บริหารปลูกข้าว 9 กอ เพื่อความเป็นสิริมงคล          จ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา