โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         20 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยได้รับเกียรติจากนายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด
         กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และเปิดพื้นที่ให้จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กลองภาคเหนือ 17 จังหวัด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา