โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจาย์ทางด้านสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจาย์ทางด้านสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง  ขอประกาศผลการสอบลูกจ้่างชั่วคราว ตำแหน่วงอาจารย์ ทางด้านสังคมศาสตร์ 

ตามรายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา