โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-07-23

ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจาย์ทางด้านสังคมศาสตร์
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

มทร.ล้านนา ลำปาง  ขอประกาศผลการสอบลูกจ้่างชั่วคราว ตำแหน่วงอาจารย์ ทางด้านสังคมศาสตร์  ตามรายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                มทร.ล้านนา ลำปาง  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนน่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ จำนวน 1 รายการ ราคา 1,800,000 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดดังแนบ  >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             มทร.ล้านนา ลำปาง  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนน่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ จำนวน 1 รายการ ราคา 1,200,000 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ มทร.ลป.๒๒/งปม.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา