โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำแก่กลุ่มเครือข่ายจังหวัดลำปาง  ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2559  โดยมี ผศ.ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรม

ผศ.ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ซึ่งมี ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้ประสานงานภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำโดยความร่วมมือของเครือข่ายจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การจัดอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาการอบรมด้านอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำและการฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์น้ำมันทอดซ้ำ โดยการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ซักล้าง ของชำร่วยและดอกไม้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้แก่ชุมชนเครือข่ายจังหวัดลำปางได้

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ  เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยครั้งนี้ได้นำนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน ชั้นปีที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ศึกษามาปรับใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผศ.ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ กล่าวในตอนท้าย

ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

ที่มาของข่าว /ภาพ : ผศ.ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา