โลโก้เว็บไซต์ เพราะการศึกษาคือโอกาส มทร.ล้านนา ลำปาง จึงเปิดโอกาสทางการศึกษา...มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อ.เถิน จ.ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เพราะการศึกษาคือโอกาส มทร.ล้านนา ลำปาง จึงเปิดโอกาสทางการศึกษา...มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อ.เถิน จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 426 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         กิจกรรมเช้าวันนี้ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานแนะแนวการศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษา เปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาสายสามัญ โรงเรยนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

         การมาแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการแนะนำภาพรวมองค์กรมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตรการศึกษา การเตรียมตัวเข้าศึกษา ตลอดจนการแนะนำการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาสนใจ มีความรัก ชอบ ถนัด และการวางเป้าหมายการทำงานในอนาคต ปรากฏว่าภายหลังการแนะแนวเสร็จสิ้น มีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อ พร้อมกับแจ้งความประสงค์ให้กับทีมงานแนะแนวฯ ว่า เมื่อใกล้ถึงวันเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้มาตั้งโต๊ะรับสมัครอีกครั้ง และสาขาที่นักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สาขาช่างยนต์ และสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

         สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ และสนใจจะเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อดใจรออีกซักไม่นาน จึงจะเปิดรับสมัครนักศึกษารอบใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทร. ๐๕๔๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๒๑๑ ทุกวันเวลาราชการ หรือเข้าชมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็ปไซต์ www.lpc.rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา