โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-07-20

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอำนวยการ ... >> อ่านต่อ


เพราะการศึกษาคือโอกาส มทร.ล้านนา ลำปาง จึงเปิดโอกาสทางการศึกษา...มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อ.เถิน จ.ลำปาง
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         กิจกรรมเช้าวันนี้ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานแนะแนวการศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษา เปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาสายสามัญ โรงเรยนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย          การมาแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการแนะนำภาพรวมองค์กรมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


นักศึกษาการท่องที่ยวและการโรงแรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                     โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านนา ลำปาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา