โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           8  กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  อินทร์นารี  อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ และอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดการเผา ลดการสร้างมลพิษจากควัน  และนำไปใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพให้เกษตรกร จำนวน 21 เครื่อง จากคุณอนุศิษฐ์ ภูวเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการภาค โรตารีสากล ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการโรตารีภาค 3360  ใน 5 สโมสรในลำปาง เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน
          เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตรดังกล่าวเป็นโครงการในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสโมสรโรตารีลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีลำปาง ปี 2561-2562
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อ.กร จันทรวิโรจน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา