โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-07-10

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอบรม STEM Education สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          6 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ STEM สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่คณะครูในโรงเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

                       คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           8  กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  อินทร์นารี  อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ และอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดการเผา ลดการสร้างมลพิษจากควัน  และนำไปใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพให้เกษตรกร จำนวน 21 เครื่อง จากคุณอนุศิษฐ์ ภูวเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการภาค โรตารีสากล ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการโรตารีภาค 3360  ใน 5 สโมสรในลำปาง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา