โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานออกบูธนิทรรศการ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานออกบูธนิทรรศการ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีท่านภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การออกบูธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 11 – วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษา โรงเรือนต้นแบบเห็ดอัจฉริยะ (SMART MUSHROOM CHAMBER) ควบคุมโดย อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดโต๊ะอาหารแบบยุโรปและการฝึกปฏิบัติงานด้านโรงแรม จากสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ผลงานวิจัยแคบหมูอบพอง สับปะรดแผ่น จำหน่ายผลผลิตข้าวจ้าวก่ำ ผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมออกบูธนิทรรศการโดย ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี มทร.ล้านนา ลำปาง

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ตลอดจนสอบถามเรื่องการเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทาง ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จะได้วางแผนการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ เพื่อเปิดโอกาส เพิ่มช่องทางในการศึกษา รอบโควตาในโอกาสต่อไป
ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1546

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา