โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-07-13

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานออกบูธนิทรรศการ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีท่านภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การออกบูธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 11 – วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม... >> อ่านต่อ


กำหนดการ การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการ การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล วันพุธ  ที่  25  กรกฏาคม  2561  เวลา  15.00 - 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา