โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ  การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการ การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

และการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล

วันพุธ  ที่  25  กรกฏาคม  2561  เวลา  15.00 - 16.30 น.

ณ อาคารอำนวยการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เวลา 15.00  น.

ทุกคนพร้อมกัน ณ หน้าอาคารอำนวยการ   / ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 15.00 น.

-  พิธีกรเชิญผู้ร่วมพิธีทุกคนเข้าแถว ณ บริเวณพิธี     

-  ประธานในพิธีไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ

-  ประธานลงนามถวายพระพร

-  ถวายเครื่องราชสักการะ ( พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ) แล้วเปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ

-  ประธานในพิธี กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

-  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

-  ดนตรีบรรเลงเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-  เสร็จพิธี 

เวลา 15.30  น.

- เคลื่อนขบวนเดินเท้า  ออกจากหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

- ถึงวัดมิ่งเมืองมูล  เวียนต้นเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

- ถวายเทียนพรรษา  พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม

-  ประธานในพิธี จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย

- ผู้แทนกล่าวนำ  คำอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  อาราธนาพระปริตร  และกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม

- ถวายเทียนพรรษา  พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม

-  พระสงฆ์อนุโมทนา

-  เสร็จพิธี

 

การแต่งกาย     -     คณาจารย์  บุคลากร   :  ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

            -     นักศึกษา                    :   แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา