โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา สร้างการเรียนรู้ด้านภาษาแบบมีส่วนร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา สร้างการเรียนรู้ด้านภาษาแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 ภาษา โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิด
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของคนในสังคม การมีความรู้ในด้านภาษา นอกจากภาษาไทยที่เป็นภาษาที่แสดงถึงเอกราชของชาติไทยแล้ว ภาษาสากลและภาษาที่สองก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการทำงานในอนาคต  การจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษานับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากทุกคนเรียนรู้ ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและใช้สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
          ด้านอาจารย์ปรียารัตน์  ศรีชัยวงศ์ หัวหน้าศูนย์ภาษากล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของศูนย์ภาษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าร่วมประกวดนิทรรศการด้านภาษาจำนวน  5 ภาษา ประกอบด้วย นิทรรศการภาษาไทย นิทรรศการภาษาอังกฤษ นิทรรศการภาษาฟิลิปปินส์ นิทรรศการภาษาจีน  และนิทรรศการภาษาพม่า โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน 
          นอกจากนี้ศูนย์ภาษายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาอังกฤษ การพูดภาษาไทย การสื่อสารภาษาจีน และการสื่อสารภาษาพม่า ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หัวหน้าศูนย์ภาษากล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา