โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลว ประสิทธิภาพสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลว ประสิทธิภาพสูง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ตามประกาศมทร.ล้านนา ลำปาง  เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลว ประสิทธิภาพสูง (HPLC) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ผe-bidding) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  มทร.ล้านนา ลำปาง จึงขอยกเลิกประกาศ

ดังรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา