โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียราย และ มทร.ล้านนา ลำปาง โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร (เป็นสบู่ล้างหน้า) และสบู่ก้อนขุ่นจากน้ำมันที่เหลือจากการทอดกล้วย และสับปะรด (ซึ่งเป็นสบู่ล้างจาน) และถั่วเหลืองหมักเทมเป้  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จำนวนประมาณ 30 คน ณ หอประชุมหมู่บ้านร่องบอน หมู่ 12 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร (เป็นสบู่ล้างหน้า) และสบู่ก้อนขุ่นจากน้ำมันที่เหลือจากการทอดกล้วย และสับปะรด (ซึ่งเป็นสบู่ล้างจาน) และถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และจะนำไปขยายผลเพื่อการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา