โลโก้เว็บไซต์ รวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิดิทัศน์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา โดยรวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา