โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ในโอกาสติดตามการดำเนินโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เป็นประธานกรรมการตรวจติดตาม
         สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ดำเนินโครงงานภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โครงการ และปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 โครงการ โดยในวันดังกล่าวมีผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการตรวจติดตาม
        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : พจมาศ คำปัน สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา