โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-06-07

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

        4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ในโอกาสติดตามการดำเนินโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เป็นประธานกรรมการตรวจติดตาม ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ พร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียน
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยกริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านหนังสือโรงเรียนในหลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโดยสื่อสารสร้างวรรค์” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยกริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภํฏลำปาง  ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท  สามารถแจ้งรายฃื่อผู้เข้าอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับการอมรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               กองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เอเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกคองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท  สมัครออนไล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา