โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยกริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านหนังสือโรงเรียนในหลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโดยสื่อสารสร้างวรรค์” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยกริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภํฏลำปาง  ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท  สามารถแจ้งรายฃื่อผู้เข้าอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.lib.lpru.ac.th  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา