โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้ารับการอมรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้ารับการอมรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               กองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เอเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกคองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท  สมัครออนไลน์ดี่  https://goo.gl/ZwwtNH  หรือโทร. 086-4486550 , 053-107999 ต่อ 203,206


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา