โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นักวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นักวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาฯ ๒๕๖๓” (เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน) ณ ห้องนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ

        สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจาก ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา นักวิจัยอิสระ จัดโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยการอบรมฯ ได้มีการกำหนดโจทย์หัวข้อ คำถาม วัตถุประสง์การวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุน (Research proposal) ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนองานวิจัย นำมาซึ่งการต่อยอดงานวิจัยอื่นต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา