โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 935 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์สรายุทธ มาลัยพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” โดยนำเสนอผลงาน การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

ที่มาของข่าว : ผศ.พงศกร สุรินทร์ รอง ผอ. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา