โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการหรือนิเทศศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561  ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยานน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-6708888 ต่อ 3695 หรือ 3655 หรือ www.nbtc.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา