โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง  จำนวน  1  ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง   สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอประเทศ ในบุคโมเดล Thailand 4.0  จำนวน  1  ชุด

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา