โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 952 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่แจ้ไทย กว่า 50 ราย ซึ่งมาจากจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ อุตรดิต พิษณุโลก และลำปาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่า”

       โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกึ่งวิชาการ โดยใช้ห้องประชุม และภาคสนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ไก่แจ้ไทย(ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) ให้เป็นมรดกของคนไทย สำหรับกิจกรรมภาคสนาม เป็นการประกวดไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) 3 ประเภท ได้แก่  1. ประเภทขยันขัน  2. ประเภทสวยงาม 3. ประเภทต่อหมาน  ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่แจ้ไทย(ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) นำไก่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 ตัว บรรยากาศโดยภาพรวม ชื่นมื่น สนุกสนาน สอดแทรกไปด้วยเนื้อหาสาระ ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่แจ้ไทย(ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง)

        โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆ คนในการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณชาวไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) และทุกท่านที่นำไก่เข้ามาร่วมกิจกรรมการประกวดอย่างล้นหลาม ขอบคุณทีมงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากมทร.ล้านนาลำปาง และน้องต้นและทีมงานจากพิษณุโลกที่สละเวลาอันมีค่ามาช่วยงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งยังเติมเต็มกิจกรรมการประกวดให้มีทั้งสาระและบันเทิง สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวหากมีอะไรขาดตกบกพร่อง กระผมต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผอ.กองการศึกษา กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณภาพ : คุณวัชรินทร์  สิทธิตัน มทร.ล้านนา ลำปาง
ขอบคุณข้อมูลข่าว : ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล ผอ.กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา