โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พร้อมรับน้องๆ นักศึกษา สู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พร้อมรับน้องๆ นักศึกษา สู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการ ดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (รับตรง มทร.ล้านนา) รอบที่ 3 และรอบโควตาพิเศษ 2 จำนวน 170 คน  ณ อาคารสาขาการบัญชี ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งการสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรดังนี้
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4 ปี) วิศวกรรมไฟฟ้าเทียบโอน /บช.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4 ปี) การจัดการธุรกิจเทียบโอน การจัดการธุรกิจเทียบโอน (ภาคพิเศษ)/ปวส.การตลาด ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การบัญชี (4 ปี) และ การบัญชีเทียบโอน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผอ.กองการศึกษา ให้เกียรติ มาร่วมต้อนรับผู้ปกครอง ให้กำลังใจน้องๆ นักเรียน นักศึกษาในการสอบสัมภาษณ์การเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ดังกล่าวด้วย 

          นอกจากนี้ วันเดียวกัน ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ ของมทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้เดินทางไปร่วมช็อปนักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนเองสนใจยัง มทร.ล้านนา ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้ มีนักศึกษาสมัครรวม 39 คน แบ่งเป็น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาการตลาด) จำนวน 5 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (การผลิต) เทียบโอน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอน และวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปีและเทียบโอน รวม 30 คน โดยคณาจารย์ทุกคนมีความตั้งใจอย่างยิ่ง ในการจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ คู่สังคมไทย ตามคำที่ว่า “ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา