โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤษภาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์  (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา “BUU Burapha  University Mascot Contest”  ชิงเงินรางวัลรวม 16,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.buu.ac.th  ส่งผลงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2561 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา