โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 เมษายน 2561 อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) พ.ศ. 2563-2564 จังหวัดลำปาง ณ  ห้องประชุม Holy Family โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาตามยุทธศาตร์ชาติภายใต้กรอบความรับผิดชอบที่เหมาะสมของสถาบันการศึกษา โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 กล่าวเปิดการประชุม
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา