โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภื ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  และจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่งสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-3547533-37 ต่อ 118 ,304

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา