โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-04-25

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับพลเอกเจน คีรีทวีป ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสังคมและความมั่นคง และคณะกรรมการ ในโอกาสสัญจรเยี่ยมชมพื้นที่ลำปาง  ณ อาคารอเนกประสงค์ ... >> อ่านต่อ


การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภื ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  และจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่งสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-3547533-37 ต่อ 118 ,304   >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   มูลนิธิเอสซีจี ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดีขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนมาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ได้รับประโยชน์  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ฯ ใบสมัครฯได้ที่ www.scgfoundation.org >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่มส่งผลงาน/สิ่งประดิษย์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ขอเชิญเข้าร่มส่งผลงาน/สิ่งประดิษย์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncpd2018.kmutt.ac.th  หรือ สามารถติดต่อได้ที่ 02-04709673  (คุณสุรินทร์) >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2)
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2) ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรมฯ และชุมชนเป้าหมาย โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SP อีกด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้ง... >> อ่านต่อ


การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญส่งภาพประกวดออกแบบสติ๊กเกอรืต่อต้านการค้ามนุษย์ ในแอพพลิเคชั่น Line  ในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี่ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา