โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   มูลนิธิเอสซีจี ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดีขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนมาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ได้รับประโยชน์  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ฯ ใบสมัครฯได้ที่ www.scgfoundation.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา