โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่มส่งผลงาน/สิ่งประดิษย์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่มส่งผลงาน/สิ่งประดิษย์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ขอเชิญเข้าร่มส่งผลงาน/สิ่งประดิษย์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncpd2018.kmutt.ac.th  หรือ สามารถติดต่อได้ที่ 02-04709673  (คุณสุรินทร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา