โลโก้เว็บไซต์ การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญส่งภาพประกวดออกแบบสติ๊กเกอรืต่อต้านการค้ามนุษย์ ในแอพพลิเคชั่น Line  ในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี่ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561”  หรือสอบถามได้ที่ 062-8356164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา