โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ  “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดขึ้น  ในวันที่ 27 เมษายน  2561  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 เวลา 09.00-16.00 น. (รอบเช้า 09.00-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-06.00 น.)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-6361000 ต่อ 206/533/257


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา