โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1728 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามปฏิทินการศึกษาความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดแนบ 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561

>>คลิกรายละเอียดรายวิชา<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา