โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-03-23

ประกาศรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามปฏิทินการศึกษาความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดแนบ  ประกาศ ณ วันที่ 23 ม... >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือบุคลากร มทร.ล้านนา ตอบแบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ
ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านตอบแบบสอบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561  ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าระบบออนไลน์เพื่อตอบแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/forms หรือใช้การแสกน QRCode นี้  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา