โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทร.ลป.11/งปม.2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 นั้น  

            บัดนี้ทางมทหาวิทยาลัยฯขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) 

ตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา