โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-03-21

ราชมงคลล้านนานำร่อง สร้างศูนย์ปฏิบัติการซ่อมบำรุงรางภาคเหนือ มุ่งเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงระบบขนส่งของภาคเหนือ
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยขนส่ง ในโครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งราง ภาคเหนือเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งระบบรางตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการพัฒนากำลังคน หลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ และภาคเอกชนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสี... >> อ่านต่อ


เรียนรู้ง่ายๆ ฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลาเรื่องภาษาอังกฤษ กับ ENG WOW เพียงคลิ๊กไปที่ https://engwow.rmutl.ac.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา  053-921444 ต่อ 8808
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ง่ายๆ ฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลาเรื่องภาษาอังกฤษ กับ ENG WOW เพียงคลิ๊กไปที่ https://engwow.rmutl.ac.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา  053-921444 ต่อ 8808 >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทร.ลป.11/งปม.2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 นั้น               บัดนี้ทางมทหาวิทยาลัยฯขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1615 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหทร.ล้านนา  ได้จัดทำ “โครงการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา “และ “โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ มทร.ล้านนา” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เป็นรูปธรรมสู่สาธารณชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.088-7694945 ติดต่อ คุณวราภรณ์  ตันใส >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการของทาง มทร.ล้านนา เชียงราย
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มทร.ล้านนา เชียงราย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ” สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ไม่รวมที่พัก) สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 053-723979 ต่อ 1230 , 1236 หรือ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนรวม) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท อัตราจ้างเดือนละ 16,400 บาท  จำนวน 1อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stri.cmu.ac.th  หรือโทร.053-942456 >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครงาน
พุธ 21 มีนาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

บ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  ประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับงานการผลิต ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ บ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)   หรือโทร.053-844-960-4  ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา