โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1615


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา